Combifit
D e Tweede Geerden 11
5334 LH Velddriel
Tel:  0418-638980
Fax: 0418-638989
Email: info@combifit.nl
     
Combifit op Facebook
Volg ons op Twitter

Product zoeken:
 

Combifit heeft een alternatief voor
elk concurrerend rooster.

Ventilatieroosters / suskasten / roofvents
De Combifit Aralco draaiventilatieroosters beantwoorden perfect aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit, zowel voor nieuwbouw als renovatie, en zijn volledig afgestemd op de prestatie-eisen zoals genoemd in de NEN 1087, de NEN 3660/61 en de aanwijzingen voor en voorbeelden van de uitvoering van ventilatievoorzieningen volgens NPR 1088. Alle types zijn in kwaliteit gelijk, maar in ventilatiecapaciteit en inbouwhoogte verschillend. Daarnaast zijn ze geschikt voor plaatsing rechtstreeks op glas of tussenregel, zowel voor houten, aluminium of kunststof ramen. Op alle Aralco producten ontvangt u, bij verantwoord gebruik, een garantie van 10 jaar.

Ventilatie-eisen Bouwbesluit
Het Bouwbesluit eist dat wordt voldaan aan een ventilatiecapaciteit van tenminste 0,9 dm3/s per m2 verblijfsgebied, met een minimum van 7 dm3/s, waarvan minimaal 50% rechtstreeks van buiten wordt toegevoerd. Overigens wordt dezelfde eis ook gesteld aan de afvoer van de binnenlucht. Zodra echter een kooktoestel in een verblijfsgebied aanwezig is, geldt aanvullend dat de capaciteit van zowel de toevoer als afvoer uit dat gebied minimaal 21 dm3/s dient te zijn. De voorziening voor de toevoer van verse lucht naar een verblijfsruimte en voor de afvoer van binnenlucht uit die ruimte moet, bepaald overeenkomstig NEN 1087, een capaciteit hebben van tenminste 7 dm3/s. Overigens blijkt hieruit dat het Bouwbesluit geen onderscheid maakt tussen de functie van een verblijfsruimte als woonkamer of slaapkamer. Dat doet de NEN 1087 wel.

Ventilatie-eisen NEN 1087
De NEN 1087 volgt in de capaciteitsbepaling het uitgangspunt, dat de verkeersruimte in de woning, de gang en het trappenhuis, ongeveer 10% van het totale oppervlak inneemt. De NEN 1087 gaat dan ook uit van een ventilatiecapaciteit van 1 dm3/s per m2 vloeroppervlak en specificeert de vereiste capaciteiten als volgt:

Ruimte Ventilatiecapaciteit
Woonkamer 1 dm3/s per m2 netto vloeroppervlakte met een minimum van 21 dm3/s
Keuken 21 dm3/s
Badruimte 14 dm3/s
Wasruimte 14 dm3/s
Droogruimte 14 dm3/s
Toiletruimte 7 dm3/s
Keuken in open verbinding met andere ruimte(s)* 1 dm3/s per m2 netto vloeroppervlakte met een minimum van 21 dm3/s
Slaap-/hobby-/studeerkamer 1 dm3/s per m2 netto vloeroppervlakte
Bergruimte, zolder met een minimum van 7 dm3/s
Garage 3 dm3/s per m2 netto vloeroppervlakte
Opslagruimte voor huisvuil > 3m3 100 dm3/s
Liftkooi 1 dm3/s per persoon, die voor de lift is toegestaan
Bergruimte, schuur 1 dm3/s per m2 netto vloeroppervlakte met een minimum van 7 dm3/s
Gemeenschappelijke verkeersruimte, trappenhuis,
gang met toegang tot woning
1x de ruimte-inhoud per uur

* De eis bij de keuken in open verbinding met de andere ruimte(s) geldt voor de gecombineerde ruimte(s): voor de vloeroppervlakte dient de totale oppervlakte van de gecombineerde ruimte(s) te worden genomen.

Referentielijst normen en publiekrechtelijke eisen
Aralco ventilatievoorzieningen worden beproefd volgens de zwaarste eisen. Vanzelfsprekend gebeurt dit aan de hand van de daarbij geldende normen, voorschriften, beoordelingsrichtlijnen en publiekrechtelijke eisen, waarvan op dit moment de volgende van toepassing zijn:

Bouwbesluit
Besluit houdende technische voorschriften omtrent het bouwen van bouwwerken en de staat van bestaande bouwwerken.

NEN 1087
Ventilatie van woningen en woongebouwen.
- Eisen en bepalingsmethoden.

NPR 1088
Ventilatie van woongebouwen.
- Aanwijzingen voor en voorbeelden van de constructieve uitvoering van ventilatievoorzieningen.

NEN 2686
Luchtdoorlatendheid van gebouwen.
- Meetmethode.

NEN 2778
Vochtwering in gebouwen.
- Bepalingsmethodes.

NEN 3661
Gevelvullingen.
- Luchtdoorlatendheid, waterdichtheid, sterkte en stijfheid.
- Eisen.

NEN 5077
Geluidwering in gebouwen.
- Bepalingsmethodes.

NEN 6702
Belastingen en vervormingen.

NEN 8087
Ventilatie van bestaande gebouwen.
- Bepalingsmethodes.

NEN-EN 86
Beproeving van ramen.
- Waterdichtheid onder statische druk.

ISO 20-140
Akoestiek.
- Het meten van geluidsisolatie in gebouwen en van gebouwelementen.

BRL 5701
Nationale beoordelingsrichtlijn voor het KOMO-attest (met productcertivicaat).
- Aralco ventilatieroosters:
KOMO attestnummer 40002-22.
- Aralco suskasten:
KOMO attestnummer 40001-14.

GIW-voorschriften
(ABC-lijst Stichting Woningborg).